Nền tảng đọc và sáng tác
truyện hàng đầu Việt Nam

Tham gia ngay
Enovel

Quyền lợi Khi tác giả đăng truyện lên eNovel

Bảo mật
Doanh thu
Book
Promotion
Support

Cấp bậc tác giả Mỗi cấp bậc sẽ được hưởng nhuận bút khác nhau

Dự Bị

 • Tác giả đang trong thời gian sáng tác
 • Truyện chưa được duyệt

Tập sự

 • Tác giả có ít nhất 1 tác phẩm được duyệt

Bán Chuyên

 • Tác giả có ít nhất 20 chương truyện
 • Yêu cầu: 1 chương/tháng

Chuyên Nghiệp

 • Tác giả có ít nhất 30 chương truyện30.000 lượt đọc
 • Yêu cầu: 2 chương/tháng

Cao cấp

 • Tác giả có ít nhất 50 chương truyện50.000 lượt đọc
 • Yêu cầu: 4 chương/tháng

Master

 • Tổng doanh thu trên 100 triệu

Bạch Kim

 • Tổng doanh thu trên 200 triệu

Tiểu Thần

 • Tổng doanh thu trên 300 triệu

Đại Thần

 • Tổng doanh thu trên 500 triệu
LƯU Ý: Tác giả từng cấp nếu không đăng đủ số chương yêu cầu mỗi tháng sẽ bị mất nhuận bút được hưởng

Nhuận bút

Cấp 0 - 1

Chưa có
nhuận bút

Cấp 2
 • Tác giả có thể nhận ủng hộ từ độc giả
 • Được ký hợp đồng hợp tác không độc quyền
Cấp 3
 • Có thể bật tính năng tính tiền theo lượt đọc
 • Có thể nhận ủng hộ từ độc giả
 • Được ký hợp đồng hợp tác không độc quyền
Cấp 4
 • Có thể bật tính năng trả tiền theo từng chương
 • Có thể nhận ủng hộ từ độc giả
 • Được ký hợp đồng hợp tác độc quyền
 • Có thể xuất bản thành sách giấy/ebook/audio
 • Được eNovel mua độc quyền từng chương với giá: 30 - 50k/1000 từ
Cấp 5
 • Có thể bật tính năng trả tiền theo từng chương
 • Có thể nhận ủng hộ từ độc giả
 • Được ký hợp đồng hợp tác độc quyền
 • Có thể xuất bản thành sách giấy/ebook/audio
 • Tỉ lệ chia sẻ doanh thu với nền tảng 35%
Cấp 6
 • Có thể bật tính năng trả tiền theo từng chương
 • Có thể nhận ủng hộ từ độc giả
 • Được ký hợp đồng hợp tác độc quyền
 • Có thể xuất bản thành sách giấy/ebook/audio
 • Tỉ lệ chia sẻ doanh thu với nền tảng 30%
Cấp 7
 • Có thể bật tính năng trả tiền theo từng chương
 • Có thể nhận ủng hộ từ độc giả
 • Được ký hợp đồng hợp tác độc quyền
 • Có thể xuất bản thành sách giấy/ebook/audio
 • Tỉ lệ chia sẻ doanh thu với nền tảng 25%
Cấp 8
 • Có thể bật tính năng trả tiền theo từng chương
 • Có thể nhận ủng hộ từ độc giả
 • Được ký hợp đồng hợp tác độc quyền
 • Có thể xuất bản thành sách giấy/ebook/audio
 • Tỉ lệ chia sẻ doanh thu với nền tảng 20%
Giá tiền lượt đọc
 • < 50.000 lượt đọc/tháng: 500đ/1000 lượt đọc
 • > 50.000 lượt đọc/tháng: 700đ/1000 lượt đọc
 • > 500.000 lượt đọc/tháng: 1000đ/1000 lượt đọc
Giá tiền hạt dẻ
 • 1 hạt dẻ = 50đ

Hình thức thanh toán

Momo
Bank
Paypal
Thời gian nhận thanh toán: Ngày 15-25 hàng tháng
(số dư tài khoản trên 500.000 VNĐ, tối đa 40,000,000 VNĐ)
Trở thành
tác giả ngay